Min chattkö

Min profil

Efter avslutat veckopass skall rapportering alltid skickas in! Ladda ned filen nedan, fyll i och skicka till jiin@boujt.se. Detta gäller även om du inte fått något mejl, någon fråga eller samtal under din vecka som syssnare.

Klicka här för att ladda ner dokumentet: Rapportering – jourpass (2)

JOURSCHEMAT HITTAR DU HÄR! (OBS!!!! ENDAST TEST, ANVÄND INTE DENNA LÄNK. DU HITTAR JOURSCHEMAT PÅ YAMMER)

https://sduf-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/olivia_boujt_se/EaWDTVL7Y-ZNmzMLnLNAhGABbTveXYts1npY3R0xswEohw?e=bfwfNd

MEJL@BOUJT.SE

Glöm inte bort att se så att det finns mejl inne på mejl@boujt.se (gamla fraga@boujt.se). Du bör kolla minst två gånger under ditt veckopass så att det inte finns obesvarade mejl. 

-> LÄNK TILL OUTLOOK OFFICE <-

FILER

SYSSNARFORUM