Min chattkö

Min profil

Efter avslutat veckopass skall rapportering alltid skickas in! Ladda ned filen nedan, fyll i och skicka till jiin@boujt.se. Detta gäller även om du inte fått något mejl, någon fråga eller samtal under din vecka som syssnare.

Klicka här för att ladda ner dokumentet: Rapportering – jourpass (2)

Kom ihåg att ändra från “Nej” till “Ja” när du påbörjar ditt syssnarpass, och sen ändra från “Ja” till “Nej” när du avslutar ditt syssnarpass.

Lathund om hur du använder webben finns som fil i gruppen “Jourpass för syssnare”.