Länkar

www.sduf.se – Sveriges Dövas Ungdomsförbund erbjuder bland annat utbildningar, läger och möjligheter för dig som är ung att påverka i samhället. SDUF har nio anslutna ungdomsklubbar runtom i landet.

www.arvsfonden.se – Arvsfonden delar ut stöd till mer än 400 projekt över hela landet.

www.unizon.se – Unizon samlar över 130 kvinnorjourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Du kan bl.a. hitta en lista med jourer som erbjuder stöd till antingen eller både barn och vuxna.

www.bris.se – BRIS erbjuder stöd till barn och unga via webb och mobil.

www.jagvillveta.se – En webbsida framtagen av Brottsoffermyndigheten fylld med information om vad du som är ung och brottsutsatt kan göra och vilken hjälp du kan få.

www.barnombudsmannen.se – Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen. Här finner du bland annat Barnkonventionen på olika språk, däribland svenskt teckenspråk.

beo.skolinspektionen.se – BEO tillhör Skolinspektionen, men fungerar samtidigt självständigt genom att arbeta mot kränkningar och mobbning i skolan. BEO kan bland annat kräva skadestånd för elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning i skolan.

www.umo.se – UMO riktar sig till alla i åldrarna 13-25. Här kan du hitta information om sex, hälsa och relationer.

https://www.aktivskola.org/teman/grooming/film-om-grooming/ – Aktiv Skola har tillsammans med filmbolaget Pophunters producerat en film på nio minuter om grooming samt tagit fram tillhörande diskussionsmaterial som finns att hämta gratis. Filmen och diskussionsmaterialet kan användas i bl.a. skolor. Filmen är textad.

www.minarattigheter.se – En sajt framtagen av Barnombudsmannen med syftet att upplysa barn och ungdomar om vilka rättigheter de har. Det finns bl.a. tjugo filmer riktade till barn i åldrarna 2-5 år som är översatta till svenskt teckenspråk.

www.ungarelationer.se – Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform fö att motverka våld i ungas partnerrelationer. Ungarelationer.se drivs av stiftelsen 1000 möjligheter som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både online på chatt och i vår 1000Mottagning.

www.nkjt.se – Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk erbjuder stöd på teckenspråk till dig som är minst 15 år gammal och tjej/kvinna.

www.ungasjourer.se – “Ungasjourer.se samlar alla jourer i Sverige som arbetar med att stötta och stärka barn, unga och unga vuxna!”

www.frivilligtsex.se – Brottsoffermyndighetens kampanj om samtyckeslagen.