Länkar

www.sduf.se – Sveriges Dövas Ungdomsförbund erbjuder bland annat utbildningar, läger och möjligheter för dig som är ung att påverka i samhället. SDUF har nio anslutna ungdomsklubbar runtom i landet.

www.arvsfonden.se – Arvsfonden delar ut stöd till mer än 400 projekt över hela landet.

www.unizon.se – Unizon samlar över 130 kvinnorjourer, tjejjourer och ungdomsjourer. Du kan bl.a. hitta en lista med jourer som erbjuder stöd till antingen eller både barn och vuxna.

www.bris.se – BRIS erbjuder stöd till barn och unga via webb och mobil.

www.jagvillveta.se – En webbsida framtagen av Brottsoffermyndigheten fylld med information om vad du som är ung och brottsutsatt kan göra och vilken hjälp du kan få.

www.barnombudsmannen.se – Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen. Här finner du bland annat Barnkonventionen på olika språk, däribland svenskt teckenspråk.

beo.skolinspektionen.se – BEO tillhör Skolinspektionen, men fungerar samtidigt självständigt genom att arbeta mot kränkningar och mobbning i skolan. BEO kan bland annat kräva skadestånd för elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning i skolan.

www.umo.se – UMO riktar sig till alla i åldrarna 13-25. Här kan du hitta information om sex, hälsa och relationer.

https://www.aktivskola.org/teman/grooming/film-om-grooming/ – Aktiv Skola har tillsammans med filmbolaget Pophunters producerat en film på nio minuter om grooming samt tagit fram tillhörande diskussionsmaterial som finns att hämta gratis. Filmen och diskussionsmaterialet kan användas i bl.a. skolor. Filmen är textad.