Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan se ut på flera olika sätt. Alla kan bli drabbade av sexuella trakasserier oavsett kön, ålder och bakgrund. Sexuella trakasserier kan till exempel betyda att någon rör dig, tittar, tecknar eller skriver något på ett sätt känns obehagligt.  
Sexuella trakasserier är aldrig ok, oavsett vem som gör det. Du har alltid rätt att säga nej om något känns fel. Om du har varit med om något som inte känns riktigt bra är det bra om du berättar för någon vuxen du litar på. Det spelar ingen roll om personen som gjort det mot dig säger att det är en hemlighet eller att du inte får berätta för någon. Du gör inget fel i att berätta om något som inte känns bra för en annan vuxen.  
Vad du kan göra är att: 
  • Säga ifrån när något inte känns bra. Du kan säga “nej” eller gå till en vuxen. Om du vill kan du be någon, t.ex. en kompis, vara med när du ska säga ifrån. 
  • Förslag på vuxna att prata med är en förälder, släkting, lärare, skolkurator eller skolsköterska. De har ett ansvar att se till att du mår bra.  
  • Vill du göra en polisanmälan? Här på BOUJT:s webb kan du hitta information om det på svenskt teckenspråk. 

Inget teckenspråk hemma?

Många barn och ungdomar lever i hem där kommunikationen med familjen inte fungerar bra, eftersom att det inte talas teckenspråk. Det kan kännas riktigt tungt och svårt. Du är inte ensam!  
 
Tips:  
  • Sätt dig ned med dina föräldrar och berätta hur du känner. Om det känns svårt kan du skriva ett brev, ett sms eller ha med dig någon annan som kan stötta dig när du berättar. 
  • Det finns teckenspråkskurser att gå! Alla föräldrar till döva och hörselskadade barn kan gå på något som heter TUFF (Teckenspråksutbildning för föräldrar) och det finns i många delar av Sverige. Det är gratis. Om du vill kan du visa den här informationen för din förälder/dina föräldrar! 
  • Dina föräldrar kan också kontakta den lokala dövföreningen eller ungdomsklubben i din stad för att få mer information. 
  • Kom ihåg att det aldrig är ditt ansvar att se till att kommunikationen fungerar bra hemma! I Barnkonventionen står det att det är dina föräldrars eller vårdnadshavares ansvar att se till att du mår bra. Det står också i Barnkonventionen att alla barn som tillhör en minoritet har rätt till sitt språk, till exempel teckenspråk. 
Här finns det mer information, om du vill så kan du visa dessa länkar för dina föräldrar. 

Rätten till sin egen kropp

Du har rätt att bestämma över din egen kropp. När något inte känns bra så har du rätt att tala om det och bli respekterad. Om någon vill göra något med din kropp som du själv inte vill så har du rätt att säga nej, även till personer du tycker om. Om du har upplevt något som känns jobbigt eller fel så kan det vara bra att berätta det för en vuxen som du litar på. 
Förslag på vuxna att berätta för är dina förädrar eller vårdnadshavare, en lärare, en skolkurator, skolsköterska eller en kompis föräldrar.  

Demokrati

Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Som barn har du yttrandefrihet, vilket betyder att du får skriva, teckna eller säga vad du tycker och tänker. Det står i lagen att staten inte får stoppa dig från att göra det. Men det finns gränser – en får till exempel inte säga elaka saker om andra. Det kan till exempel vara olagligt att skriva kränkande saker om folkgrupper i tidningen eller på nätet.
Folkgrupper kan vara människor med till exempel annan hudfärg eller sexuell läggning. Det är inte heller lagligt att till exempel sprida rykten om andra som inte är sanna.  
 
Det är viktigt att samhället arbetar för barns rätt att få vara med i demokratin. Elevråd i skolan kan vara ett bra exempel. I Barnkonventionens tolfte artikel står det att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det är också viktigt att vuxna lyssnar på hur en som barn mår och vill ha det.  

Att vara kär

Att vara kär kan vara jättehärligt men då vill en ju att den eller de en är kär i en tillbaks. Om du vill veta det är det enklaste att fråga, om du känner dig redo. Annars kanske kan du fråga om ni kan hitta på någonting tillsammans, kanske ta en fika eller eller hitta på en annan aktivitet tillsammans.  
 
När det känns rätt inuti kan du ställa frågan. Om du inte vill säga det direkt kan du visa dina känslor på andra sätt. Du kan t.ex. säga snälla saker, t.ex. “snygga skor!” eller titta lite extra och le. Du kan också fråga kompisar till den eller de du gillar. Om det känns bättre kan du skicka ett sms eller skriva på en lapp.   
Om personen/personerna också är kär i dig så känns det säkert jättehärligt. Men om hen eller de inte är det? Då kan det kännas riktigt jobbigt. En kan känna sig pi ledsen. Det är inte roligt, men det bästa en kan göra är att respektera det. Kom ihåg att livet går vidare och det känns mindre tungt med tiden. Det blir bättre!