Bli syssnare


Är du bra på att syssna och vill engagera dig i barn och ungdomar? Är du döv eller hörselskadad och över 21 år gammal? Bli syssnare hos oss!

Som syssnare bidrar du till att BOUJT kan fortsätta vara en jour för döva och hörselskadade barn och ungdomar att vända sig till. Det är ett ideellt och webbaserat uppdrag, som på köpet också är givande och roligt. Du behöver endast en dator med webbkamera och Wi-Fi, samt möjlighet att delta i en bemötandeutbildning som vi ordnar.

Våra syssnares uppgift är att ta emot samtal och mail från de barn och ungdomar som kontaktar oss, och det som krävs är lyhördhet. Syssnaren får utbildning, regelbunden feedback och stöd i arbetet med barnen och ungdomarna.

Detta vinner du som syssnare:

  • Möjlighet att stötta döva och hörselskadade barn och ungdomar
  • Du kan ha med på ditt CV att du är/varit syssnare
  • Livserfarenhet som berikar dig
  • Utbildning, feedback och stöd
  • Härliga syssnarkollegor

På BOUJT är alla syssnare själva döva eller hörselskadade. Inom många andra instanser finns endast hörande, både teckenspråkiga som icke teckenspråkiga, att vända sig till. Vi vill att de stödsökande ska kunna komma i kontakt med oss på deras egna villkor.

Det är en fördel – men inget krav – om du har frågor du brinner för eller egna erfarenheter att bidra med, såsom av ätstörningar, hedersförtryck och så vidare.

Som syssnare är du aldrig ensam i ditt uppdrag. Ni är flera syssnare som samverkar och samarbetar, och på kansliet i Sundbyberg står BOUJT-teamet till din tjänst.


Är du intresserad av att bli syssnare? Sänd oss ett mail där du;

  • Beskriver dig själv
  • Berättar varför du vill bli syssnare
  • Beskriver vilka frågor du brinner för (t.ex. genusfrågor, mänskliga rättigheter m.m.) och vad du kan bidra med i jourverksamheten (t.ex. egen erfarenhet av hedersförtryck, ätstörning o.s.v.)

Skicka din ansökan eller eventuella frågor till jiin@boujt.se.

Varmt välkommen med din ansökan!