BOUJT föreläser gärna på din skola!

I och med pandemin har BOUJT inte kunnat åka runt på skolturné. Vi vill nu därför erbjuda kortare digitala föreläsningar i begränsad mån. Vi kan föreläsa om ett aktuellt ämne kopplat till de frågor vi arbetar med (till exempel våld, kränkningar, näthat, porr och så vidare) eller bara berätta om jouren. Kontakta oss gärna om du vill boka oss på info@boujt.se.

Vi har också möjlighet att skicka broschyrer och informationskort gratis till skolor, föreningar och arbetsplatser. Kontakta oss på info@boujt.se om du önskar få ett paket med vårt material!

Vår sjätte bemötandeutbildning i höst!

Välkommen att ansöka till vår nästa bemötandeutbildning 24-26 september! Skicka...

Jourverksamheten håller öppet i jul!

Jourverksamheten håller öppet under jul och nyår! Du som är...